Zraněná planeta

Afrika

POZOR: Řada informací především z ekologických portálů pro vás může být stresující! Běžná média tyto informace obvykle vzhledem k závažnosti tématu bagatelizují. Obecná nevědomost a nezájem o naši planetu alarmující stav námi ničeného životního prostředí, kde již dnes trpí suchem, nedostatkem vody a potravin desítky milionů lidí, jen dále prohlubují... V čem budou žít vaše děti? Není vám to jedno?

Afrika fototisky